TOVA GRÄVTJÄNST – MARKARBETE I BOHUSLÄN

Jag har genom åren utfört en rad olika markarbeten över hela Bohuslän. Här har jag samlat bilder från markarbete, anläggning av avlopp, dräneringsjobb och trädgårdsanläggningar.