Tova Grävtjänst - Markarbete i Bohuslän

Jag har genom åren utfört en rad olika markarbeten över hela Bohuslän. Här har jag samlat bilder från markarbete, anläggning av avlopp, dräneringsjobb och trädgårdsanläggningar.

Så transporterar jag grävaren Grundbygge Grebbestad Utgrävning för husgrund Vinterhage för hästar Sättning av L-Stöd Iordningställande för stensättning Planering för gräsmatta Tomtarbete Sannäs Husbygge Sannäs Återfyllning runt torpargrund Pool, Sannäs Bygge av stödmur av sten Baga innfiltrationsbädd Baga minireningsverk Trädgårdsdamm Kullerstensslänt Stor innfiltrationsbädd Fördelningsbrunn till avlopp Tät markbädd med gummiduk Avlopp Sjöröd Avlopp Sjöröd Tova Grävtjänst Tova Grävtjänst Tova Grävtjänst Tova Grävtjänst